Svim našim putnicima preporučamo i nudimo paket putnog osiguranja u svrhu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Prema uvjetima osiguravatelja, ugovor o osiguranju sklapa se isključivo prije početka putovanja, najkasnije do dana koji prethodi danu putovanja. Osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklapa se prilikom sklapanja ugovora o putovanju ili kupnje zrakoplovne (non-refundable) karte. Iznimno, osiguranje za slučaj otkaza putovanja moguće je sklopiti unutar 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju, odnosno kupnje zrakoplovne karte, ali pod uvjetom da putovanje ne počinje u narednih 14 dana. Ukoliko je osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklopljeno nakon isteka 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte, ne postoji obveza osiguratelja na isplatu odštete. Napomena: Ako ugovor o osiguranju sklapate samostalno, uvjeti i rokovi za sklapanje ugovora o osiguranju mogu biti različiti kod osiguravajućih društava.

Paket putnog osiguranja ili pojedinačne police osiguranja možete ugovoriti posredstvom turističke agencije NOMADIK TRAVEL d.o.o. ili samostalno sa bilo kojim osiguravajućim društvom. Neovisno o izabranoj opciji, uvjeti i rokovi iz paketa putnog osiguranja i/ili pojedinačnih polica osiguranja uvijek su izravno ugovoreni između Vas i osiguravajućeg društva. Turistička agencija NOMADIK TRAVEL d.o.o. pritom djeluje isključivo kao posrednik pri pribavljanju putnog osiguranja.

U slučaju Vašeg interesa za putno osiguranje, molimo da nas kontaktirate za cijene i sve dodatne informacije.