NOMADIK TRAVEL d.o.o. turistička agencija Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska OIB: 54368705881

Sve informacije na jednom mjestu Korisnička podrška

Podrška najviše razine

Pouzdana i ažurna usluga

Svojim putnicima uvijek nastojimo u potpunosti olakšati izbor svog putovanja iz snova te pružiti sve potrebne podatke za pravilnu odluku. Stoga Vam ovdje na jednom mjestu pružamo odgovore na često postavljena pitanja koja redovito ažuriramo prema Vašim upitima, kao i sve informacije o pravilima korištenja naših usluga.

Ako odgovor na Vaše pitanje ne pronađete u rubrici „Često postavljena ptanja“ ili u uvjetima korištenja naših usluga, slobodno nam se obratite s upitom i naši djelatnici odgovoriti će Vam u najkraćem mogućem roku.

Često postavljena pitanja

Čemu služi registracija korisničkog profila i prijava na stranicu?

Jednom kreirani korisnički profil i prijava na stranicu omogućuju Vam brzu i jednostavnu rezervaciju bilo kojeg putovanja iz naše ponude u bilo kojem trenutku. Želja za putovanjem javila Vam se usred noći, na blagdan ili neradni dan? Vašu prijavu jednostavno napravite kroz Vaš korisnički profil. Za sve putnike koji će rezervacije putovanja vršiti kroz korisnički profil, periodički ćemo pripremati niz pogodnosti.

Može li se rezervacija putovanja izvršiti bez izrade korisničkog profila?

Naravno. Vaš upit uvijek možete proslijediti kroz našu Kontakt formu kao i na adresu elektroničke pošte: info@nomadik.travel. Naši djelatnici će Vam odgovoriti u okviru radnog vremena u što kraćem roku. Također, Vaš upit možete postaviti i telefonskim putem, no pritom napominjemo kako ćemo, nakon razmjene inicijalnih informacija o putovanju, daljnju komunikaciju nastaviti u pisanoj formi.

Tko se sve može prijavit za putovanje?

Ako Programom putovanja nije drugačije navedeno, naša putovanja otvorena su za sve osobe uobičajene pokretljivosti, bilo koje životne dobi. Vaše državljanstvo nije od utjecaja za prijavu, s nama mogu putovati državljani bilo koje države svijeta. No, pritom imajte na umu da različita ograničenja i uvjete putovanja mogu nametati država polaska, države tranzita te države odredišta. Programom putovanja određeni su uvjeti putovanja koji vrijede za hrvatske državljane. Stranim državljanima se savjetuje da prije prijave za rezervaciju putovanja detaljno provjere ograničenja i uvjete putovanja u izabranu državu sukladno svom državljanstvu.

Kako mogu platiti putovanje?

U ovom trenutku, putovanje je moguće platiti isključivo uplatom na transakcijski račun Agencije. Po prijavi, a temeljem zaprimljene ponude, potrebno je uplatiti predujam. Cijenu putovanja moguće je platiti i odjednom, no Agencija omogućava svojim klijentima obročnu otplatu preostalog iznosa ukupne cijene putovanja, bez kreditnih kartica, naknada, kamata i provizija, u ukupnom broju od najviše 3 jednake rate. Ukupnu cijenu putovanja potrebno je podmiriti u rokovima prema Programu putovanja.

Gdje mogu pronaći uvjete i usluge pojedinog putovanja?

Uvjeti i uključene usluge svakog pojedinog putovanja nalaze se u pripadajućem Programu putovanja. Na svako putovanje u našoj organizaciji primjenjuju se odredbe naših Općih uvjeta poslovanja. Program putovanja i Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju. Rezervacijom pojedinog putovanja potvrđujuete kako ste u potpunosti upoznati sa sadržajem Programa putovanja i Općih uvjeta te da iste razumijete i prihvaćate u cijelosti.

Prikuplja li Agencija moje osobne podatke?

Agencija prikuplja Vaše osobne podatke, primarno u svrhu pružanja usluge putovanja. Detaljni uvjeti prikupljanja Vaših osobnih podataka propisani su u dokumentu – Politika zaštite podataka.

Mogu li putem Agencije ugovoriti putno osiguranje?

Naravno. Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu – Putno osiguranje.

Kako se podnosi prigovor?

Detaljne informacije o postupku podnošenja prigovora možete pronaći u dokumentu – Prigovori.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu sklopljenog između Agencije kao organizatora putovanja s jedne strane i Ugovaratelja putovanja s druge strane.

Uz ove Opće uvjete, sastavni dio Ugovora čini i Program putovanja u paket-aranžmanu. Kada je to Ugovorom i/ili Programom putovanja naznačeno, sastavni dio Ugovora, uz ove Opće uvjete, čine i Posebni uvjeti poslovanja.

U slučaju da je Ugovorom i/ili Programom putovanja i/ili Posebnim uvjetima, a u vezi bilo koje od točaka ovih Općih uvjeta određeno drugačije, vrijedi redom ono određeno Ugovorom, potom Programom putovanja, zatim Posebnim uvjetima te najzad Općim uvjetima.

Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator. Stoga se ovi Opći uvjeti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija, u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora a koje će Agencija učiniti dostupnima Ugovaratelju. Smatra se da se primjenjuju Opći uvjeti Agencije ako u Ugovoru nije drugačije određeno.

Više o Općim uvjetima poslovanja možete pročitati na ovoj stranici.

Preuzmite dokument

Politika zaštite podataka

Osim naše misije stvaranja nezaboravnih doživljaja na putovanjima, svi mi u NOMADIK TRAVELU iznimnu pažnju pridajemo zaštiti privatnosti svih naših korisnika. U tu svrhu, temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba), a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima, donosimo ovu Izjavu o privatnosti sve u svrhu informiranja svih zainteresiranih strana o načinu prikupljanja, obrade, korištenja, čuvanja i zaštite osobnih podataka u sklopu našeg poslovanja, te o pravima koje naši korisnici i djelatnici imaju u vezi obrade osobnih podataka. Ova politika zaštite podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje obrađujemo.

Više o Politici zaštite podataka možete pročitati na ovoj stranici.

Preuzmite dokument

Uvjeti korištenja web stranice

Svako korištenje ove web stranice uređeno je ovim uvjetima korištenja. Ovi uvjeti korištenja vrijede za sve korisnike web stranice. Korištenjem ove web stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Korištenjem web stranice korisnik prihvaća sve eventualne rizike koji nastaju korištenjem ove web stranice te prihvaća koristiti ovu web stranicu isključivo u nekomercijalne svrhe, za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Ako se kojim slučajem ne slažete sa ovim uvjetima korištenja, u potpunosti ste slobodni ne koristiti ovu web stranicu. U tom slučaju informacije kao i rezervaciju/kupnju naših usluga i proizvoda možete dobiti/izvršiti posredstvom drugih medija, sukladno Općim uvjetima poslovanja turističke agencije NOMADIK TRAVEL d.o.o.

Više o Uvjetima korištenja web stranice možete pročitati na ovoj stranici.

Preuzmite dokument

Putno osiguranje

Svim našim putnicima preporučamo i nudimo paket putnog osiguranja u svrhu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Prema uvjetima osiguravatelja, ugovor o osiguranju sklapa se isključivo prije početka putovanja, najkasnije do dana koji prethodi danu putovanja. Osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklapa se prilikom sklapanja ugovora o putovanju ili kupnje zrakoplovne (non-refundable) karte. Iznimno, osiguranje za slučaj otkaza putovanja moguće je sklopiti unutar 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju, odnosno kupnje zrakoplovne karte, ali pod uvjetom da putovanje ne počinje u narednih 14 dana. Ukoliko je osiguranje za slučaj otkaza putovanja sklopljeno nakon isteka 48 sati od sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte, ne postoji obveza osiguratelja na isplatu odštete. Napomena: Ako ugovor o osiguranju sklapate samostalno, uvjeti i rokovi za sklapanje ugovora o osiguranju mogu biti različiti kod osiguravajućih društava.

Paket putnog osiguranja ili pojedinačne police osiguranja možete ugovoriti posredstvom turističke agencije NOMADIK TRAVEL d.o.o. ili samostalno sa bilo kojim osiguravajućim društvom. Neovisno o izabranoj opciji, uvjeti i rokovi iz paketa putnog osiguranja i/ili pojedinačnih polica osiguranja uvijek su izravno ugovoreni između Vas i osiguravajućeg društva. Turistička agencija NOMADIK TRAVEL d.o.o. pritom djeluje isključivo kao posrednik pri pribavljanju putnog osiguranja.

U slučaju Vašeg interesa za putno osiguranje, molimo da nas kontaktirate za cijene i sve dodatne informacije.

Preuzmite dokument

Prigovori

Sukladno čl. 6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turzmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21; dalje u tekstu: Zakon), NOMADIK TRAVEL d.o.o., turistička agencija, Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 54368705881 (dalje u tekstu: Agencija) ovim putem obavještava svakog korisnika usluga Agencije o mogućnosti podnošenja pisanog prigovora u pogledu pruženih usluga, a na način i prema uvjetima propisanim u Općim uvjetima poslovanja Agencije (Glava 17. – Prigovori Ugovaratelja/Putnika).

Korisnik može svoj pisani prigovor dostaviti u roku od 8 dana od završetka putovanja na sljedeče adrese Agencije:

  • adresa e-pošte: info@nomadik.travel
  • adresa redovne pošte: Dravska 22A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Preuzmite dokument

Osnovna prava putnika

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija NOMADIK TRAVEL d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija NOMADIK TRAVEL d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

Više o Osnovnim pravima putnika možete pročitati na ovoj stranici.

Preuzmite dokument
Zašto odabrati nomadik travel

Nova generacija putovanja

Nomadik Travel je pustolovno – turistička agencija posve nove generacije čije stručno vodstvo tvore putnici s više od desetljeća putničkog iskustva, a kojima su putovanja strast, ljubav i životni stil. Naša misao vodilja je da putovanja nisu samo puki posjet lokaciji, već uvijek jedinstveno iskustvo koje poticanjem svih naših osjetila ima za cilj oplemeniti naše živote i proširiti vidike. U kreaciji, a posebno provedbi naših putovanja, taj cilj nastojimo ostvariti prenoseći Vam naša putnička iskustva stečena na različitim krajevima svijeta, uvijek i isključivo iz prve ruke.

Stoga iskoračite iz svoje zone komfora i zakoračite s nama u svijet.

O nama

Close Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje i saznajte više informacija.